Leiding

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze huidige leidingsploeg per tak, met de contactgegevens van alle tak- en groepsleiding.


 Kapoenenleiding

kapoenen.woudlopers@gmail.com

De jongste (en volgens sommigen ook luidruchtigste) leden. Kapoenen zijn tussen de 6 en de 8 jaar, dus 1e en 2e leerjaar. Hun vergadering gaan normaal door van 14-17 aan onze lokalen.


Noeste Kameleon (Takleiding)
0477721733

Onbedeesde Zwaan

Gedweëe Argali

Afwachtende Cholo

Onbewogen Manenwolf

 Welpenleiding

welpen.woudlopers@gmail.com

Welpen gaan altijd hard. Van 8 tot 11 ben je welp, dus 3e tot 5e leerjaar. Hun energie lijkt eindeloos, de scouts is dat jammer genoeg niet: vergaderingen normaal van 14-17 aan de lokalen.

  
Volhardende Anhinga (Takleiding)
0493699472
 
Onwennige Bever

Tergende Palmtortel

Taaie Potto

Speelse Seriema

 Jongverkennerleiding

jongverkenners.woudlopers@gmail.com

JV’s, da’s een tak vol uitdagingen, met vergaderingen van 14 tot 18 en steeds met de fiets, want op één plaats blijven is niet uitdagend genoeg. 11 tot 13 jaar ben je Jongverkenner, dus 6e leerjaar tot 2e middelbaar.


Uitvoerende Houtduif (Takleiding)
0484161489

Schutterige Simia
 
Voorzichtige Sneeuwstormvogel

 Verkennerleiding

verkenners.woudlopers@gmail.com

Verkenners zijn straffe mannen. 14 tot 16 jaar zijn onze oudste leden, 3e tot 5e middelbaar. Ze leren hun eigen plan trekken en zijn ondertussen scout in hart en nieren. Vergaderingen, steeds met de fiets, van 14-18.


Gedeisde Wouw (Takleiding)
0470549331

Tartende Lijster

 De groepsleiding

groepsleiding.woudlopers@gmail.com

Om alles in goede banen te leiden is er de groepsleiding.

Met vragen kan je steeds bij ons terecht!

Kameleon: 0477721733
Wouw: 0470549331
Lijster: 0497884464


De materiaalploeg

Want ook ons materiaal verdient de beste zorgen.


Astrante Kaaiman
 
Goedmoedige Fuutkoet
 
Toegeeflijke Sika

Potsierlijke Koelan